5/5 (1) Syahadat Beserta Artinya

Syahadat Beserta Artinya Menjadi seseorang muslim, kita mesti mengamalkan apa yang disuruh dalam ajaran agama Islam. Umat ​​Islam diwajibkan untuk mengamalkan lima rukun-rukun yang termasuk juga dalam rukun Islam, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa juga beribadah haji ke tanah suci.

Syahadat ialah rukun Islam yang pertama. Asy-syahadah atau syahadat adalah azas serta basic dari 5 rukun Islam tersebut yang disebut pokok serta basic dari ajaran Islam.

Syahadat bermakna dari beberapa kata bahasa Arab yakni syahida yang bermakna sudah disaksikan. Dalam syariat Islam, syahadat bermakna satu keyakinan di desa Allah SWT serta Nabi Muhammad menjadi Rasul-Nya.

Pada umumnya, pemahaman syahadat bermakna bersaksi yang tidak patut Tuhan yang patut disembah tidak hanya Allah SWT serta menyepakati jika Nabi Muhammad SAW ialah jalinan Allah.

Syahadat dikerjakan dengan menyepakati dua kalimat syahadat dengan lisan, sekalian membetulkan jika dalam hati pun mengamalkannya lewat aksi.

Kalimat syahadat ialah fondasi basic ajaran Islam. Dua kalimat syahadat mempunyai makna serta arti yang agung serta menarik yang besar serta dijamin oleh orang yang mendorongnya.

Karenanya, kita menjadi umat Islam harus memastikan serta mengamalkan isi yang diperlukan dalam kalimat syahadat itu.

Bacaan Dua Kalimat Syahadat

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

“Asyhadu an laa ilaaha illallāh wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullāh.”

Artinya: ‘Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah.’

 

Makna Syahadat

Dua kalimat syahadat memiliki makna-makna yang terkandung di dalam bacaannya. Pertama adalah pengakuan ketauhidan, dimana umat Islam hanya mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT.

Dalam hal ini pengakuan ke Allah ada pada lafadz syahadat yang pertama yaitu Asyhadu dan laa ilaaha illallah  yang berarti ‘ Saya bersaksi tentang tiada Tuhan selain Allah ‘.

Selain itu kalimat syahadat juga menyenangkan pada pengakuan kerasulan. Dalam hal ini umat Islam meyakini jika Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.

Muslim menerima dan mempercayai ajaran Allah seperti yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW.

Pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW pada lafadz syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullāh  yang berarti ‘ dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul (hubungan) Allah ‘.

Menjadi seorang muslim, kita mesti selalu mengamalkan arti penting dari syahadat, termasuk juga rukun islam pertama. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat.

Berikan Bintang Untuk Penulis

%d blogger menyukai ini: