Perilaku Hidup Kotor

Perilaku Hidup Kotor – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui. Dan kali ini budisyaqier.com berkesempatan untuk membahas Perilaku Hidup Kotor. Mari langsung saja simak baik-baik ulasan di bawah.

Hidup  kotor  termasuk  akhlak  tercela.  Akhlak  tercela  disebut  akhlak  madzmumah.  Lawan  dari  akhlak  tercela  adalah  akhlak  terpuji.  Akhlak  terpuji  disebut  akhlak  mahmudah. Contoh dari akhlak tercela adalah bohong, dendam, dan bakhil/kikir.

1. bohong

Suka berbohong ialah beberapa ciri orang munafik. Munafik itu musuh agama. Bohong ialah dusta serta omong kosong. Pembohong tidak akan dipercaya. Orang yang berbohong temannya dikit sedangkan orang yang jujur temannya banyak.

2. dendam

Dendam ialah tindakan tercela. Dendam tidak bisa disimpan dalam hati. Kita mesti sama-sama memaafkan supaya tidak ada dendam. Dendam bisa mengakibatkan kerusakan persaudaraan.

3. bakhil / kikir

Bakhil adalah akhlak yang tercela. Orang yang bakhil jauh dari Allah dan lingkungan sekitar.

Hidup kotor pun adalah satu diantara akhlak tercela. Hidup kotor mesti kita jauhi supaya disayang Allah.

contoh hidup kotor :

1.      Membuang sampah sembarangan
2.      Tidak suka mandi
3.      Malas gosok gigi
4.      Tidak mencuci tangan sebelum makan
5.      Membiarkan ruang berantakan
Hidup kotor bisa merugikan diri sendiri dan orang lain

Akibat dari hidup kotor

a.       Mudah terserang penyakit
b.      Dijauhi teman
c.       Dibenci Allah
d.      Disenangi setan

cara menghindari hidup kotor

1     Membiasakan mandi 2 kali sehari
2     Rajin gosok gigi
3     Membersihkan lingkungan sekitar
4     Membeli makanan di tempat yang bersih
5     Buang air kecil ditempat yang tepat