5/5 (1) Kisah Para Nabi Allah SWT Secara Singkat

Kisah Para Nabi Allah SWT Secara Singkat – Bertemu lagi bareng kita, budisyaqier.com yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian ketahui. Dan kali ini budisyaqier.com berkesempatan untuk membahas Kisah Para Nabi Allah SWT Secara Singkat. Mari langsung saja simak baik-baik ulasan di bawah.

Nabi, dalam agama Islam yakni seseorang yang memiliki jenis kelamin lelaki serta memperoleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta’ala. Namun, tidak mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut terhadap orang lain. Beberapa nama nabi di Islam ada 25. Setiap rasul pasti seorang nabi, sebaliknya seorang nabi belum tentu Ia seorang Rasul. Dengan demikian, maka tentu jumlah nabi jauh lebih banyak dibandingkan jumlah rasul.

Nabi Adam AS

Nabi Adam ialah nabi yang pertama di turunkan ke bumi. Kata Adam berasal dari Adim. Yakni adimul berarti berada di permukaan bumi. Nama Adam erat kaitanya dengan bahan penciptaan. Adam adalah nabi yang dibuat dari tanah,yang berada di permukaan bumi. Setelah mati, maka Adam serta keturunnya akan balik lagi ke tanah. Pada akhirnya, wujud Nabi Adam jadi sempurna. Setelah itu ruh ditiupkan, makaa Allah mengemukakan sebuah amanah pada para malaikat. Amanat itu berlaku untuk semua makhluk lain yang ada di dekat para malaikat. Dalam amanat itu, disebutkan bila para malaikat harus bersujud pada Nabi Adam sebagai suatu penghormatan. Mereka semua bersujud, namun makhluk Allah yang sombong yakni iblis tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam Alaihissalam.

Nabi Idris AS

Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari qobil serta Iqlima. Beliau memiliki beberapa kelebihan atau mukjizat. Nabi Idris adalah manusia pertama yang telah pandai membaca serta menulis menggunakan pena. Nabi Idris diberi beragam pengetahuan, dari merawat kuda, pengetahuan ilmu perbintangan sampai berhitung yang saat ini diketahui dengan nama matematika.Nabi Idris orang pertama yang pintar atau pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Konon sebelum itu orang-orang pada jaman dulu cuma memakai kulit binatang untuk menutup aurat

Nabi Nuh AS

Nabi Nuh adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh memperoleh beberapa petunjuk dari Allah untuk membersihkan keimanan kaumnya. Pada saat, itu nabi Nuh mempunyai kaum yang tidak ingin menyembah Allah. Di waktu Nabi Nuh, beliau memiliki umur yang panjang. Perlu untuk diketahui, Nabi Nuh diangkat jadi nabi setelah beliau sampai umur 480 tahun.

Dalam usaha itu, nabi Nuh berdakwah dan menyeru pada kebaikan dengan tidak kenal lelah. Bukan hanya pada orang-orang di sekitarnya saja, melainkan kepada anggota keluarganya sendiri. Tetapi begitu disayangkan, perjuangan dakwah Nabi Nuh hampir 5 abad, ternyata hanya memiliki pengikut yang sangat sedikit. Terhitung hanya sekitar 70 hingga 80 orang Pengikut Nabi Nuh.

Nabi Hud AS

Cerita Nabi Hud sarat akan suku Aad. Perjuangan Nabi Hud tidak mudah. Setiap siang sampai malam hari Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya. Nabi Hud berdakwah menggunakan suara yang lembut dan welas asih, untuk memperingatkan kaumnya supaya bertobat serta meninggalkan berhala dan kembali pada jalan Allah.
Tetapi ternyata, dakwah nabi Hud dianggap sangatlah sepi. Tidak ada satupun Raja dan orang kaya di tempat tersebut yang mau percaya. Sebaliknya, mereka semua merasa iri, mengapa harus Nabi Musa mendapatkan wahyu bukan mereka. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi berdakwah pada kaumnya tetapi bukan menambah sadar, akan tetapi semakin jauh tersesat.

Nabi Shaleh AS

Nabi Saleh ialah putra dari Ubay dan Jabir bin tsamud. Kaum Nabi Saleh bernama tsamud. Yakni adalah sebuah nama yang diambil untuk dari nama kakeknya, yakni tsamud bin Air bin iram bin sam bin nuh. Nabi Saleh ialah keturunan nabi Nuh yang ke 6. Kaum tsamud tinggal di wilayah yang pertama kali dihuni oleh kaum Aad. Tempat itu telah kosong setelah ditinggalkan oleh bangsa Aad.

Tsamud adalah nama dari sebuah suku serta dalam sejarah dimasukkan menjadi bagian dari bangsa Arab.Tetapi, ada juga yang menggolongkan jika tsamud adalah golongan bangsa Yahudi. Kaum Tsamud sama dengan kaum Aad mereka semua tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang mereka kenal yakni berhala yang mereka sembah. Nabi Saleh mempunyai kewajiban untuk berdakwah pada kaum tsamud ini.

Nabi Ibrahim AS

Nabi Ibrahim ditugaskan untuk membenahi kaum yang rusak, yakni kaum yang di pimpin oleh Raja Namrud. Raja namrud adalah seseorang raja yang ditakuti, bahkan juga raja Namrud memandang dirinya sebagai Tuhan.

Semenjak masih kecil, Nabi Ibrahim selalu tertarik untuk memikirkan kejadian-kejadian alam. Dia memiliki pemikiran dan akhirnya membuat kesimpulan jika kejadian-kejadian itu telah ada yang mengatur atau ada sebuah kekuatan yang maha kuasa di balik kejadian-kejadian alam tersebut .

Mukjizat api yang bisa berubah menjadi dingin adalah salah satu mukjizat mengagumkan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dimana pada waktu itu Nabi Ibrahim difitnah dan akan dibakar hidup-hidup. Atas perintah Allah api yang panas berubah menjadi dingin serta Nabi Ibrahim pun selamat.

Nabi Ismail AS

Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim serta istrinya Siti Hajar. Nabi Ismail terkenal dengan mukjizatnya berupa air zam-zam. Mukjizat air zamzam diberikan kepada Allah pada Nabi Ismail ketika siti Hajar kehabisan makanan dan bersusah payah mencari air. Atas kehendak Allah melalui Malaikat Jibril, tiba-tiba tempat Nabi Ismail muncul sebuah mata air yang cukup jernih. Sampai sekarang mata air itu dikenal dengan nama sumur Zamzam. Selain itu kisah juga sangat erat kaitanya dengan penyembelihan seekor hewan kurban.

Nabi Luth AS

Nabi Luth ialah seorang nabi utusan Allah untuk kaum Sodom dan Gomorah. Ke-2 kaum itu mempunyai tingkah laku seks yang menyimpang. Ketika Nabi Luth menyerukan supaya kaum itu meninggalkan rutinitas jeleknya, bukan perlakuan baik atau tanggapan baik yang di terima tetapi Nabi Nuh memperoleh perlakuan buruk dari kaum Sodom.

Kaum Sodom dan pengikutnya mengusir Nabi Nuh dari tempat mereka tinggal. Atas kehendak Allah, turunlah azab bagi kaum Sodom serta Gomorah. Sebuah gempa bumi yang dahsyat serta hujan badai ditambah angin kencang.

Pada akhirnya semua musibah itu dapat merusak dan memusnahkan penduduk di kota tersebut . Namun,Allah yang maha pengasih maha penyayang selamatkan Nabi Luth beserta pengikutnya.

Nabi Ishaq AS

Nabi Ishaq adalah seorang putra dari Nabi Ibrahim dan merupakan adik dari Nabi Ismail. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ishaq menemani Nabi Ibrahim untuk menyampaikan dakwah . Nabi Ishaq memiliki seorang istri yang mandul bernama Rafka binti batuil.

Namun atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, pada akhirnya istri Nabi Ishaq mengandung dan melahirkan anak kembar. Lishu adalah anak dari Nabi Ishaq yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Dan Yaqub nenek moyang Bani Israil.

Nabi Yakub AS

Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishaq, dan merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Semasa hidupnya Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Sebelum Nabi Yakub meninggal dunia beliau berwasiat kepada putra-putranya untuk tetap menjalankan perintah Allah.

Nabi Yusuf AS

Nabi Yusuf adalah Seorang Nabi yang dikaruniai Allah dengan wajah yang sangat tampan. Sehingga tidaklah heran jika banyak kaum hawa bahkan juga Ibu angkatnya, yakni Ratu Zulaiha juga tertarik padanya.

Bukan hanya itu saja, nabi Yusuf ternyata merupakan seseorang penafsir mimpi yang pandai. Nabi Yusuf sempat menafsirkan mimpi dari seorang raja Mesir. Berkat kemampuannya tersebut, tidaklah heran, jika Nabi Yusuf sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya.

Nabi Ayub AS

Nabi Ayub ialah seorang nabi yang sangat kaya raya. Memiliki harta melimpah, hewan ternak yang banyaknya tidak bisa dihitung. Akan tetapi, meskipun mempunyai kekayaan yang luar biasa,Nabi Ayub adalah orang yang gemar berbuat baik.

Nabi Ayub sangat tekun beribadah kepada Allah. Beliau juga senang menolong orang yang menderita terutama dari golongan fakir miskin. Kesejahteraan tersebut ternyata tidak membuat Nabi Ayub menjadi sombong. Hingga pada akhirnya mendorong iblis untuk menggoda Nabi Ayub.

Singkat cerita, Nabi Ayub diberi ujian,. Seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub habis terbakar. Tidak punya sampai di situ Nabi Ayub yang terserang penyakit kulit bahkan juga sampai 8 tahun lamanya.

Walau mendapatkan beragam ujian, ternyata Nabi Ayub tetap bertawakal kepada Allah. Sampai pada saatnya tiba, firman supaya Nabi Ayub menapakkan kaki yang di tanah. Tanah itu dapat menyembuhkan penyakit yang selama ini di terima oleh Nabi Nuh.

Nabi Syu’aib AS

Mukjizat sudah menyelamatkan Nabi Syu’aib beserta pengikutnya dari azab allah. Allah mengazab kaum madyan yakni tempat dimana beliau diutus untuk menyampaikan ajarannya. Sebab kaum yang membangkang, Allah memberikan ujian berupa badai panas. Tidak berhenti sampai di situ, Allah melanjutkan dengan mendatangkan awan hitam serta gempa bumi yang menghanguskan kaum itu.

Nabi Musa AS

Nabi Musa adalah nabi yang diberikan mukjizat dari Allah berupa sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular. Atas bantuan dari Allah, tongkat tersebut dapat membelah laut merah. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Raja Fir’aun.

Bukan hanya itu saja, Allah memberikan mukjizat berupa Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini dikenal dengan nama Perjanjian Lama ,yakni sebuah kitab yang berisi ajaran pokok 10 perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Nabi Harun AS

Kisah Nabi Harun tidak dapat dilepaskan dari kisah Nabi Musa. Nabi Harun adalah seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang begitu baik. Serta kemampuan bahasa tersebut maka Nabi Musa memohon kepada Allah supaya kakaknya tersebut mendampinginya untuk menyampaikan ajaran-ajaran pada kaum Bani Israil.

Tidak berhenti sampai di situ, Nabi Harun berjuang untuk memberantas berhala yang di pimpin oleh Samiri. Samiri adalah seorang tukang sihir keturunan kerajaan Firaun.

Nabi Zulkifli AS

Nabi Zulkifli merupakan seorang nabi yang selamat dari reruntuhan bangunan rumah Nabi Ayub. Nabi Zulkifli adalah seorang anak dari Nabi Ayub. Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi utusan Allah yang sangat terkenal mempunyai kesabaran dan sifat dermawannya sangat tinggi.

Nabi Daud AS

Nabi Daud adalah Seorang nabi yang dikaruniai berbagai mukjizat dari Allah. Kitab Zabur yang di turunkan kepadanya merupakan salah satu mukjizat dari Allah. Tidak hanya itu saja, Nabi Daud diberi kemampuan agar bisa mengerti bahasa burung serta mempunyai suara yang begitu merdu. Bahkan juga Nabi Daud mampu melunakkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong.

Nabi Sulaiman AS

Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dibekali beragam macam mukjizat dari Allah. Nabi Sulaiman memiliki kebijaksanaan yang sangat mengagumkan. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dapat mengerti serta bisa bicara menggunakan bahasa binatang. Tidak berhenti sampai di situ saja, berkat mukjizat yang diberikan kepadanya, anginpun mau tunduk serta menuruti kehendak Nabi Sulaiman.

Nabi Ilyas AS

Nabi Ilyas as ialah utusan Allah untuk kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil adalah kaum yang suka menyembah berhala berbentuk patung. Patung berhala itu diberi nama Ba’al. Akan tetapi, kaum itu masih mengingkari apa yang di ajarkan oleh Nabi Ilyas.

Hingga Allah menurunkan azab pedih bagi mereka. Musim kemarau yang berkepanjangan dan hujan yang tidak mampu menyentuh bumi merupakan azab yang di turunkan Allah kepada Nabi Ilyas.

Hal inilah yang menjadikan kaum Bani Israil insaf. Namun ternyata itu hanya bersifat sementara waktu. Ketika rahmat Allah sudah datang, mereka kembali ingkar atas rahmat dari Allah subhanahu wa ta’ala. Hingga pada akhirnya Allah kembali menurunkan azabnya.

Nabi Ilyasa AS

Setelah Nabi Ilyas, maka kisah selanjutnya yakni Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ialah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk kaum Bani Israil. Nabi Ilyasa dikategorikan sebagai seorang hamba yang terbaik. Mukjizat yang diberikan kepada nabi Ilyasa yakni beliau mampu menghidupkan orang yang telah meninggal.

Nabi Yunus AS

Nabi Yunus adalah seorang nabi yang berusaha untuk menyebarkan ajaran Allah. Tetapi ternyata beliau tidak mendapatkan sambutan baik dari kaum Assyria di Ninawa. Ketika Nabi Yunus hendak melakukan perjalanan dari Ninawa, kapal yang ditumpangi terguncang angin topan. Pada saat itu sang nahkoda meminta agar salah satu dari penumpang di turunkan agar yang lain terselamatkan.

Kemudian diputuskan jika Nabi Yunus akan dikorbankan, demi keselamatan penumpang lainnya. Mukjizat Allah begitu jelas kepada hambaNya, nabi Yunus dimakan seekor ikan, dan beliau masih hidup di dalam perut ikan itu.

Nabi Zakaria AS

Nabi Zakaria ialah nabi utusan Allah untuk kaum Bani Israil yang tinggal di Palestina. Nabi Zakaria baru diberi karunia keturunan, saat usianya telah uzur atau tua. Hal ini dikarenakan Nabi Zakaria memiliki seorang istri yang mandul.

Tetapi Nabi Zakaria tidak menyerah, beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah. Ternyata Allah mengabulkan serta mengirimkan Nabi Yahya, sebagai anak sebagai keturunan Nabi Zakaria itu.

Nabi Yahya AS

Nabi Yahya lahir saat ayahnya, yakni Nabi Zakaria telah berusia lanjut. Allah membekali Nabi Yahya berupa kemampuan untuk bisa mengetahui syariat. Nabi Yahya mampu memutuskan perkara manusia sejak kecil. Nabi Yahya adalah seorang yang sangat rajin serta gemar membaca.

Tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan antara manusia. Nabi Yahya juga bisa memberikan penjelasan kepada mereka mengenai rahasia-rahasia agama. Tidak hanya itu saja, beliau memperkenalkan mereka pada jalan kebenaran dan mengingatkan, kesalahan atau kekeliruan.

Nabi Isa AS

Nabi Isa adalah seorang Nabi yang dikaruniai kitab injil dari Allah. Namun ternyata bukan hanya kitab Injil saja yang dikaruniakan padanya. Nabi Isa juga dapat berbicara dengan manusia lainnya saat ada di dalam kandungan.

Nabi Isa adalah Seorang nabi yang lahir tanpa ada seorang ayah. Nabi Isa mampu membentuk tanah menyerupai bentuk seekor burung kemudian meniupnya dan tanah itu juga menjadi burung.

Tidak hanya itu saja, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang buta. Dapat menghidupkan orang yang telah wafat. Menghadirkan beberapa makanan dari langit. Serta Nabi Isa akhirnya diangkat ke langit oleh Allah saat orang-orang Yahudi berusaha menyalibnya.

Nabi Muhammad SAW

Mukjizat yg diberikan Nabi Muhammad adalah kemampuan yang begitu mengagumkan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sebagai pembuktian kenabiannya. Nabi Muhammad dibekali mukjizat terbesar yakni Al Quran Al karim.

Tidak hanya itu saja, beliau dikaruniakan sebuah peristiwa yang mengagumkan. Israj dan Mikraj kepada Nabi Muhammad adalah sebuah peristiwa luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad. Pengutusan Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad merupakan nabi yang diutus untuk seluruh umat. Berbeda dengan nabi dan rasul terdahulu, yang hanya khusus untuk kaum mereka pada waktu itu saja.

Berikan Bintang Untuk Penulis

%d blogger menyukai ini: